Mùa hè nơi thảo nguyên Mông Cổ

Nếu phải chọn một thời điểm trong năm để nằm nhà thì tôi thường chọn mùa hè. Tôi không thích biển và cực ghét nắng nóng, vì thế mùa hè sẽ là khoảng thời gian cày cuốc của tôi giữa hai chuyến đi lớn vào hai mùa xuân, thu đẹp nhất của năm. Nhưng đó... Continue Reading →

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑