Mt. Nyenbo Yurtse – Vườn hoa của các vị thần

Mt. Nyenbo Yurtse thuộc dãy núi Bayan Har, nằm ở rìa Đông Nam Thanh Hải, thuộc huyện Jigdril, châu tự trị Golog. Jigdril nằm sát Ngawa của Tứ Xuyên (gần Cửu Trại Câu) và Kan-lho của Cam Túc, vì thế có thể đến được đây từ cả đầu Thành Đô, Tây Ninh và Lan Châu.... Continue Reading →

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑