Ô Tôn Cổ Đạo – Hành trình tới thiên đường nơi hạ giới

Ô Tôn Cổ Đạo phía Bắc giáp bồn địa Dzungaria, phía Nam kề cận ốc đảo Tarim xinh đẹp, là yết hầu nối liền hai sườn Nam Bắc dãy Thiên Sơn, là con đường giao thông quan trọng giữa các quốc gia Tây Vực thời Hán. Ô Tôn Cổ Đạo - một trong ba cung... Continue Reading →

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑