Ô Tôn Cổ Đạo – Hành trình tới thiên đường nơi hạ giới

Ô Tôn Cổ Đạo phía Bắc giáp bồn địa Dzungaria, phía Nam kề cận ốc đảo Tarim xinh đẹp, là yết hầu nối liền hai sườn Nam Bắc dãy Thiên Sơn, là con đường giao thông quan trọng giữa các quốc gia Tây Vực thời Hán. Ô Tôn Cổ Đạo - một trong ba cung... Continue Reading →

Mt. Nyenbo Yurtse – Vườn hoa của các vị thần

Mt. Nyenbo Yurtse thuộc dãy núi Bayan Har, nằm ở rìa Đông Nam Thanh Hải, thuộc huyện Jigdril, châu tự trị Golog. Jigdril nằm sát Ngawa của Tứ Xuyên (gần Cửu Trại Câu) và Kan-lho của Cam Túc, vì thế có thể đến được đây từ cả đầu Thành Đô, Tây Ninh và Lan Châu.... Continue Reading →

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑