Viết cho tuổi ba mươi.

Chắc hẳn mọi người đều đã từng nghe câu nói “tam thập nhi lập”, nhưng mấy ai hiểu đúng đắn ý nghĩa triết học sâu xa của nó. Câu nói trên trích từ Luận Ngữ, là một phần trong lời tự bình của Khổng Tử về cuộc đời mình. Chúng ta tuy không phải thánh... Continue Reading →

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑